Taixing Hongyuan Machinery Co.,Ltd


Add: No.6 Xiangrong Road, Science Technology Industrial Park,
Taixing City , Jiangsu , China

Tel: +86-523-87915286

Fax: +86-523-87915286

Website: www.hdmach.com

E-mail: info@hdmach.com

        hongyuancnc@126.com

        horinda@126.com       

''